Potrebná je mravnosť, aby sme zvíťazili nad hurikánom hnevu

Submitted by starosta on Mon, 04/23/2018 - 17:52
Autor príspevku
Rabbi Lord Jonathan Sacks
Photo Credit to the Office of Rabbi Sacks

Rabbi Lord Jonathan Sacks, narodený r.1948, je britský rabín, náboženský vodca, filozof, autor viac ako 25 kníh a morálny hlas súčasnosti. Nedávno získal titul laureát 2016 Templeton Prize. Od r.1991 do r.2013 bol Hlavným rabínom United Hebrew Congregations of the Commonwealth (Zjednotené Židovské Kongregácie Britského spoločenstva národov). Od r. 2009 má trvalé miesto v Snemovni Lordov. The Daily Telegraph 2.júla 2016 uverejnil jeho úvahu  “We need morality to beat this hurricane of anger”. Nasleduje voľný preklad tejto úvahy.

 

Ministerský predseda rezignoval. Rovnaké výzvy odzneli na adresu vodcu opozície. Petícia pre vyhlásenie druhého referenda získala milióny hlasov. Ozývajú sa hlasy, že Spojené kráľovstvo (Veľkej Británie a Severného Írska, pozn. redaktora) sa rozpadá. Kampaň pre voľbu nového šéfa konzervatívnej (vládnej) strany sa stáva nechutnou.

Toto nie je obyčajná politická situácia. Vo svojom živote sa nepamätám na nič podobného. Ale tento hurikán valiaci sa Britániou nie je jedinečný iba pre nás. V takej alebo onakej forme zúri uprostred každej  západnej demokracie nevynímajúc USA. Prevláda všeobecný názor, že politici nás podvádzajú. Skutočnou otázkou je: Aký druh vedenia potrebujeme, aby nás previedlo cez túto búrku?

Naprieč západom sme svedkami toho, čo môžeme nazvať “Politika Hnevu”.  Hneváme sa na rozširujúcu sa nezamestnanosť, ktorá za sebou necháva celé regióny a generácie v beznádeji. Hneváme sa na existujúce vlády, že nezvládli imigráciu ani integráciu novo-prichádzajúcich.

Hneváme sa na finančné kruhy, ktoré priviedli globálnu ekonomiku na pokraj katastrofy a stále čerpajú výhody tváriac sa, že sa nič nedeje. Máme zlosť na manažérov (CEO), ktorí využívajú verejné obchodné spoločnosti na súkromné obohacovanie. Hnevá nás, že pokiaľ malá hŕstka (podnikateľov a finančníkov) neúmerne bohatne z globálnej ekonomiky, väčšina ľudí vidí, že ich životná úroveň stagnuje alebo klesá.

Hneváme sa na vlády, ktoré nie sú schopné čeliť rozširujúcemu sa extrémizmu a teroru. Šíri sa pocit, že sa svetový vývoj v 21.storočí vymyká kontrole. To vo Francii, Grécku, Rakúsku, Maďarsku a Poľsku viedlo k vzkrieseniu Krajnej Pravice. Inde zase vidíme rodiacu sa Krajnú Ľavicu a radikálny politický Islám. Sú to nebezpečné sily, Krajná Pravica sa snaží o návrat do “Zlatých časov”, ktoré nikdy neboli a Krajná Ľavica túži po utópii, ktorá nikdy nenastane. Oba prúdy sú nepriateľmi slobody.

Súčasne sa do popredia dostávajú osobnosti ako Nigel Farage a Jeremy Corbyn v Británii, Donald Trump a Bernie Sanders v USA, ktorí sú vlastne anti-polickí politici, populisti, ktorí získavajú prívržencov tým, že vynášajú napovrch rozšírený hnev na vládnúce elity. Anti-politickí politici vzbudzujú nádeje a očakávania, ktoré nemôžu vyplniť. Po vytriezvení hnev a zlosť sa prehĺbia a zosilnejú.

Problémy, ktorým čelí Západ sú reálne a vážne. Sú výsledkom masívnej disproporcie výdobytkov globálnej ekonomiky, informačnej éry, bezprostrednej celosvetovej komunikácie a využívania lacnej pracovnej sily v málo rozvinutých ekonomikách pre výrobu a služby iným (outsourcing). Tieto skutočnosti sú neovládateľné lebo sú globálne a majú dlhodobý charakter, pokiaľ naše politické inštitúcie sú národné a sústreďujú sa na krátkodobú budúcnosť.

Je na zaplakanie ako EU a US zlyhali a nedokázali pozdvihnúť svoje oči od krátkodobých lokálnych sebeckých záujmov na dlhodobé globálne záujmy ľudstva. Vízia W.B.Yeatsa sa stáva skutočnosťou. „Stred to nevydržal. Veci sa rozpadávajú. Anarchia je vypustená na slobodu, do sveta.“ Avšak niečo hlbšie sa skrýva za dysfunkčnou politikou súčasného Západu.

Počas uplynulého polstoročia sme prežívali jeden obrovský nepomenovaný spoločenský experiment všetkých čias. Pokúšali sme sa vytvoriť svet bez identity a mravnosti. Namiesto nich sme ponechali svet, aby sa problémy nášho kolektívneho života riešili pomocou dvoch systémov, pomocou trhového hospodárstva a pomocou liberálneho demokratického štátu (zriadenia).

Trh premohol mravnosť. Trh nám ponúka možnosti a mravnosť sa zredukovala na výber z týchto možností, pričom Dobro a Zlo nemajú žiadny zmysel okrem toho, či možnosti ukájajú alebo neukájajú našu žiadostivosť. Je nám čoraz ťažšie pochopiť, prečo by sme nemali robiť veci, ktoré chceme robiť a máme na to prostriedky, iba preto, že sú nečestné, nelojálne alebo ponižujúce – skrátka neetické.

Príliš veľa ľudí vo verejných pozíciach dospelo k uzáveru, že ak je niečo výhodné pre  nich a môžu to spraviť a nikto na to nepríde, bolo by hlúpe, aby to nespravili. A tak elity zrádzajú verejnosť, ktorej majú slúžiť. Ak sa toto stane, dôvera ľudí sa rúca a národ, civilizácia začína zahnívať a hynie.

Súčasne s tým liberálny demokratický štát zrušil národnú identitu v prospech multikulturalizmu. Dôsledkom toho sa spoločnosť zmenila z “domova” na “hotel”.  V hoteli zaplatíte za pobyt, dostanete izbu a slobodne môžete robiť čo chcete ak len nerušíte iných hostí. Ale hotel nie je domov. Nevytvára identitu, lojálnosť, pocit spolupatričnosti. Multikulturalizmus mal pomôcť Európe, aby bola tolerantnejšia. Jeho efekt je však presne opačný, vedie k segregácii a nie k integrácii.

Trhové hospodárstvo a liberálny demokratický štát sú dva veľké výdobytky Západu, avšak bez silného pocitu identity a mravnosti zlyhajú. Aby sme zmenili túto krízu na pozitívnu príležitosť, musíme znovuobjaviť jadro našich náboženských a národných tradícií, musíme si uvedomiť, že naša spoločnosť, je pospletaná zo spoločných ideálov. Ak budeme mať dôveru v našu identitu, potom môžeme prijať a (v)integrovať novú vlnu imigrácie. Ak budeme morálne silní, môžeme budovať také podniky, ustanovizne a biznisy, ktoré posilnia naše komunity.

Stojíme na jasne definovanej križovatke. Ak zlyháme budeme mať politiku zlosti, nenávisti a úpadku. Ak uspejeme, potom Britána môže byť opäť vzorom pre celý svet.

 

Rabbi Jonathan Sacks

 

Originál článku v angličtine nájdete na http://www.rabbisacks.org/need-morality-beat-hurricane-anger/

Voľný preklad Jožo Starosta

Ak sa chcete podrobnejšie zoznámiť s prácami Rabbi Sacksa alebo za zapísať do jeho emailového zoznamu, navštívte www.rabbisacks.org.

(To engage further with Rabbi Sacks’s teachings, or to sign up to his mailing list, please go to www.rabbisacks.org.) 

Roky spomenuté v texte