Badura, Dušan

Slovenská histografia, aká si?

Submitted by starosta on Wed, 05/09/2018 - 20:08

História je... Dalo by sa uviesť veľa definícií. Kto chce, nájde si tú svoju. Mňa zaujíma to, čo je Slovákom z vlastnej národnej histórie oficiálne ponúkané, t. j. čo im ponúkajú štátom platení profesionálni odborníci na slovenskú históriu, historiografi a jazykovedci, a ako je tým historické vedomie Slovákov ovplyvňované.

História pre národ živá je tým, čím svedomie pre človeka. Človek bez svedomia je koža biedna, daromná; národ bez vedomosti historickej o sebe a predkoch svojich je hromádka koží otrockých.

O slovenskej histórii (a nielen o nej) [2018]

Submitted by starosta on Wed, 05/09/2018 - 19:46

V 8.čísle časopisu Kultúra, ktorý vychádza na Slovensku, Dušan Badura publikuje svoj pohľad na históriu Slovenska a Slovákov.

Autor predkladá čitateľovi veľa zaujímavých otázok, nad ktorými je dobré sa zamyslieť, ak nám naozaj záleží na našej histórii.

Tento článok preberáme do časopisu Slovo z Britskej Kolumbie s vedomím a dovolením redakcie dvojtýždenníka Kultúra.