Aristid Miglierini

Submitted by starosta on Thu, 02/25/2021 - 19:35
Autor príspevku

Milý pán Starosta,

potešili ste ma vydaním  32.  časopisu Slovo z BC. Môj príspevok chcel sprístupníť udalosti na prelome rokov 1944/45.  Má upriamiť pozornosť čitateľa na chovanie  našich osloboditeľov. Bolo a je mi ľúto padlých občanov ZSSR, ktorí neváhali obetovať život, aby sa zbavili nacistických okupantov.  Škoda, že sa nezbavili boľševickej diktatúry.  Nádej býva posledná a možno dúfať, že príde čas, keď sa zobudí aj táto obrovská, bohatá krajina a zaradí sa medzi demokratické štáty.

Prajem Vám a čitateľom Slovo z BC šťastný nový rok 2021, v ktorom s pomocou Božou prežijeme aj coronavírus.

A. Miglierini

Vydanie