Jozef Banáš

Submitted by starosta on Thu, 02/25/2021 - 19:41
Autor príspevku

O generálovi Štefánikovi v Britskej Kolumbii

Veľmi som sa potešil, keď má šéfredaktor a vydavateľ Slovenského Slova z kanadského Vancouvru pán Jozef Starosta oslovil s požiadavkou napísať pre Britské lity širšiu informáciu o nedávnom vyjdení románu „Prebijem sa Štefánik!“ v USA vo vydavateľstve Hybrid Global Publishing New York.

Z celej duše ďakujem pánovi šéfredaktorovi a tvorivému tímu časopisu za možnosť priniesť túto informáciu pre kanadských, amerických, ale aj slovenských krajanov žijúcich v anglicky hovoriacom svete.
Rovnako za uverejnenie prvej kapitoly románu. Myslím, že čím viac o našom „Milanovi“ vo svete budú vedieť, tým budeme sami sebavedomejší a sebahodnotnejší.
Pán šéfredaktor Jožko Starosta veľká vďaka.


Srdečne Jozef Banáš

O Slove z Britskej Kolumbie

Slovo z Britskej Kolumbie je nezávislý časopis vychádzajúci vo Vancouveri v Britskej Kolumbii v Kanade. Vydáva ho Jožo Starosta v úzkej spolupráci so skupinkou Slovákov žijúcich v okolí Vancouveru a na Slovensku. Časopis prináša také úvahy, príbehy, udalosti, informácie, ktoré sú ladené na inšpiračné stránky emigrantského života, na kooperáciu, na dobrú skúsenosť, na vzájomnú informovanosť a hlavne na to, čo nás spája a nie, čo nás rozdeľuje. Ešte pred niekoľkými rokmi časopis vychádzal obyčajne 2-4 krát do roka, avšak v poslednom období je to už iba raz točne. Najnovšie číslo prináša aj články o dvoch storočniciach: storočnom gymnáziu Jána Kollára z Báčskeho Petrovca a o našom storočnom Národnom kalendári v Srbsku. Časopis má svoju webovú stránku a tam v „Kiosku Slova z Britskej Kolumbie" – http://slovozbritskejkolumbie.ca/kiosk si možno zalistovať v elektronických vydaniach počnúc rokom 2007.

Keď som pred rokmi zverejnil úmysel napísať román o našom národnom hrdinovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, netušil som, na akú náročnú úlohu som sa podujal. Od prvej chvíle ma jedni vyzývali, aby som napísal, ako nám ho zabili, a, naopak, iní dvíhali varovný prst, aby som nepodľahol emóciám a o jeho údajnom zabití nepísal. Nemal som v úmysle podľahnúť nikomu okrem pravdy a môjmu autorskému právu na jej hľadanie. Myslím, že som nepodľahol. Strávil som dlhé, vzrušujúce hodiny, dni, týždne štúdiom a preverovaním francúzskych, nemeckých, ruských, anglických, maďarských, českých, slovenských dokumentov a v debatách s odborníkmi. Azda najviac času som venoval najčastejšie diskutovanej téme v súvislosti so Štefánikom – jeho tragickej smrti.

Knihou o najvýznamnejšom Slovákovi som chcel vzbudiť emócie, ale emócie pozitívne, emócie lásky a príkladu. Štefánik si zaslúži, aby sme ho milovali. So všetkými jeho slabosťami a pochybnosťami. Mal ich dosť, ale vedel sa k nim postaviť ako chlap. Bol schopný do bodky naplniť antickú múdrosť: Per as- pera ad astra – cez prekážky ku hviezdam. Alebo, ak to máme povedať jeho slovami: „Rastúcimi prekážkami rastie moja energia na ich prekonávanie.“

Stal sa hrdinom nie vďaka svojej smrti, ale vďaka svojmu životu. Príkladnému a motivujúcemu. Prebil sa, lebo sa prebiť chcel. Taká prostá je formula úspechu a dovolím si povedať aj šťastia. Náš Milan, hoci tragicky zahynul, bol šťastný človek. Musel byť šťastný, lebo len šťastní ľudia dokážu presvedčiť a získať iných.

Pri štúdiu materiálov a pri samotnom písaní knihy som bol šťastný aj ja. Ešte šťastnejší som bol, keď kniha dostala päť literárnych cien a Ministerstvo školstva ju schválilo ako odporúčanú literatúru pre študentov základných a stredných škôl. Teší ma, že kniha o najväčšom synovi slovenského národa sa dostáva aj do sveta. Po jej vydaní v Rusku, Českej republike vychádza v týchto dňoch v Srbsku a pred krátkym časom vyšla v USA. Newyorské vydavateľstvo Hybrid Global Publishig spolu so slovenským Global Slovakia sa pokúša cez predajné siete Amazonu a iné dostať ju najmä k našim krajanom žijúcim v USA, Kanade a v iných anglicky hovoriacich krajinách. Veľmi si vážim, že predslov ku knihe napísali odborník na česko – slovenské dejiny Kevin J. Mc Namara z Filadelfie a profesor Michael J. Kopanic Jr. z Marylandu. Profesorka Univerzity v Zürichu Josette Baer, znalkyňa Česko – Slovenska o knihe okrem iného napísala: „Štefánik bude žiť večne v srdciach a mysliach ľudí, ale len vtedy, ak pochopia, čo dosiahol, čo bolo jeho hlavnou inšpiráciou a prečo sa správal tak, ako sa správal. Slováci a Česi by preto mali rešpektovať Štefánikov život s jeho zanietením pre nezávislosť a vybojovanie slobody v novom štáte; slobody, za ktorú dal generál svoj život. Štefánik tak bol vzorom pre občanov v jedinej demokracii v strednej Európe v medzivojnovom období. Román Jozefa Banáša je svojským tour de force vo sfére historického výskumu - a dôkazom, že záujem o Štefánikov život a jeho činy nikdy nevyprchá. Napísanie historického románu si vyžaduje poetickú predstavivosť a vynikajúce ovládanie historického materiálu. Banáš už dokázal svojím skorším románom o Alexandrovi Dubčekovi (Bratislava: IKAR, 2009), že tento komplexný žáner zvládol dokonale.“

Pod Bralom

Záverečnú verziu románu som písal priamo v rodisku generála Štefánika – na Košariskách.  Za mnou sa črtá masív Bradla – miesta jeho posledného odpočinku.

 

Mená osôb alebo komunít spomenutých v texte
Vydanie