Peter Kozolka

Submitted by starosta on Thu, 02/25/2021 - 19:51
Autor príspevku

   Vážený pán Starosta, veľa som rozprával svojim známym o excelentnej obsahovej i formálnej úrovni Vášho časopisu, o jeho neoceniteľnom poslaní a v zápale poštového operátora som Vám zabudol prejaviť aj ja svoje pocity a dojmy z úrovne časopisu. Keby bola taká súťaž (a možno aj je...) medzi slovenskými periodikami, tak by sa Slovo z Britskej Kolumbie umiestnilo v tejto súťaži asi na rovnakom mieste ako Petra Vlhová včera v Zágrebe na obrovskom slalome. Poďakovať sa Vám je veľmi málo. Nech Vám aj v Novom roku nič z dobrého neubúda!

   Neviem, či poznáte tieto krásne verše Vl. Roya, ja ich  zvyknem vsúvať do svojich príležitostných prejavov:

Nám, bratia, hlavne svornosť môž' byť cieľom

v tom našom vrúcnom žití, bytí celom,

na národ myslieť, žiť v ňom, to nám treba

sťa skyva vonná domáceho chleba

a v úpal leta chladná kvapka z neba.

Tá láska svorná v práci, tá nám treba,

čo iným slúžiac zabúda na seba.

Z jej nezištnosti kynie spása nám.

 

Vydanie