Láska k národu hodna je obetí!

Submitted by starosta on Thu, 05/17/2018 - 13:40
Autor príspevku

Príde čas, nie sám od seba, keď sa z týchto pochybných hnutí budeme smiať a viete, kto bude túto dobu zosmiešňovať najviac? Jej priekopníci. Keby sme sa dôslednejšie zaoberali dejinami, zistili by sme, že ak duchovno silno zaostáva za materiálnym, dochádza k skratom, krízam, vojnám.

 

10 Euro

 

Milí matičiari, prosím vás, nežiadajme cudzie! Vzácny pán profesor Richard Marsina povedal raz svojim mladším kolegom – historikom: Neopovážte sa písať neoverené, primyslené. Píšte len fakty! Ale nepísať fakty, hoci zo strachu, je hriech!

 

Nepíšme už žobropisy – žiadajme si svoje. Vydajme sa na kamiónoch po stopách Hrebendu!

 

Pomáhajme zdravým mozgom na správne miesta, nezáviďme si! Chcime sa prebiť a prebijeme sa! Láska k národu hodna je obetí! Ak to uznáš za vhodné, Pane, vymaž ma z knihy života, ale národ mi nechaj žiť!

Mená osôb alebo komunít spomenutých v texte
Vydanie