Vojna a mier

Submitted by starosta on Fri, 12/28/2018 - 21:54
Autor príspevku

Otec predtým z Rumunska písaval často, teraz z Talianska chodievali listy redšie, lebo tam boli stále boje.

Noviny znova veľkými literami oznamovali, že Rusko 3. marca 1918 uzavrelo v Brest-Litovsku mier s ústrednými mocnosťami. Lev Trockij vyhlásil zo strany Ruska vojnu za ukončenú.

mapa po brest-litovskom mieri
Čo stratilo Rusko pri podpise Brest-Litovského mieru a aké územie získalo Nemecko (modré), Rakúsko-Uhorsko (červené) a Otomanská Ríša (zelené)

Hovorilo sa všade o tom, že vojnu proti Rusom vyhral pre ústredné mocnosti gererál Ludendorf. Ten vraj v zaplombovanom vagóne prepašoval do Ruska ruských revolucionárov, ktorí Rusko zvnútra rozvrátili.

Školský rok sa nám skončil 15. júna. Dostal som vysvedčenie s poznámkou: „Môže postúpiť do V. triedy gymnázia.“ Tak som teda v ťažkých vojnových pomeroch a po mnohých trampotách skončil šťastne IV. triedu Maďarského kráľovského katolíckeho hlavného gymnázia v Banskej Bystrici.

Koncom mája r. 1918 začali rakúsko-uhorské armády veľkú ofenzívu pri Piave v Taliansku. Všade sa hovorilo, že Taliani túto ofenzívu odrazili a že tam veľa našich vojakov prišlo o život. Aj náš otec bol niekde tam. Pán Boh vedel, čo bolo s ním. Po dlhšom čase sme však dostali kartu od otca: „Som živý a zdravý“.

Na západnom fronte vo Francúzsku boli tuhé boje, tam už vraj proti Nemcom bojovali aj Američania. Noviny akosi nápadne čušali...

V júli 1918 sa rozletela správa, že v Rusku boľševici zavraždili cára Mikuláša II. a celú jeho rodinu. Vraj tam boli tuhé vnútorné revolučné boje.

cárska rodina
Rodina Cára Mikuláša II v Livadijskom paláci r. 1913
Zľava: Olga, Mária, Mikuláš,  Alexandra, Anastázia, Alexej a Tatiana 

 

Roky spomenuté v texte