Srdce z medu

Autor príspevku

Minulý týždeň som sa vrátila zo skoro dvojmesačného pobytu na Slovensku a v lietadle som napísala túto citovú báseň, teda pri jej tvorbe som si hmmkala melódiu, tak asi to bude pieseň. K napísaniu tejto piesne ma inšpirovali dlhodobé debaty o imigračnej situácii v Európe ako aj v severnej Amerike. Sama som pred 23. rokmi opustila svoju rodnú krajinu a druhým domovom sa mi stala Kanada. Môj postoj a viera v ľudskosť a porozumenie v každom z nás je vyjadrená v tejto piesni.

Báseň Života

Autor príspevku

Básne života
nečítame nahlas
Hlas by im ubral na kráse
Zrkadlí sa v nich nebo
ozvena ticha
Tie básne pre nás
píše Boh
Dotýkame sa ich srdcom
Nehou
Pokorou
Píše tichom slov a láskou
IBA PRE NÁS
Má iný druh pravdy
Najväčší zo všetkých básnikov