Slovaks in Cleveland

Autor príspevku

At one time in the early 1900s, Cleveland was reputedly the city with the largest number of Slovaks in the world. As of 1970 an estimated 48,000 persons of Slovak birth or ancestry resided in Greater Cleveland, making Slovaks one of the city's major immigrant groups. However, it is impossible to deduce the exact number of Slovaks resident in the city at any time, since, except for a brief period during World War II, the Slovak state has not existed in modern times.

Slovenskí pamiatkári na návšteve združenia MY@VY

2

Slovenskí pamiatkári z Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave, počas svojej dvojtýždňovej štúdijnej služobnej cesty v rámci APVV projektu s francúzskymi kolegami na tému keltských nálezov z bratislavského hradu, po Rakúsku, Nemecku, Luxembursku a Francúzsku, zavítali v dňoch 23.-24.7.2017 aj do talianského Piemontu, kde boli hosťami nášho združenia MY@VY.

Slovak American Periodicals

Submitted by starosta on Tue, 08/01/2017 - 21:02

 

Prevzate z https://www.lib.umn.edu/ihrca/periodicals/slovak

 

 

Newspapers

Amerikansko Slovenské Noviny (American-Slovak News), Pittsburgh, PA; New York, NY; and Connellsville, PA. Weekly. (Microfilm: 1893-1904).

Bratstvo (Brotherhood), Wilkes-Barre, PA. Frequency varies: 1963-date. Includes English.

Hlas (The Voice), Cleveland, OH. Weekly. (Microfilm: 1912-1913).

Horizont (Horizon), Munich, West Germany. Bi-monthly (monthly): 1972-1982.

Cti si otca svojho i matku svoju

Autor príspevku
cti otca i matku svoju

Keď som voľakedy pri našej zrúcanej kolibe Pod Baške hôrkami kravy pásla, pred očami mi ožíval príbeh chlapca v mojich rokoch. Vtedy koliba ešte stála. Chlapec pásol ovečky a sám tam s nimi aj nocoval. Myslel na slová svojej mamy: „Miško môj, len spi so zavretými ústami, aby ti had do nich nevliezol.“ Miško bol poslušný, preto sa mu nikdy nič zlého nestalo.