Vyúčtovanie zbierky na podporu projektu "Cisterny pre Kamaliki"

Autor príspevku

Na podporu projektu "Cisterny pre Kamaliki" sme v Kanade vyzbierali $2,200 Can. $1,900 sme previedli na účet Sr. Jaroslavy Staršej (Sr. Lea Maria) a $300 sme sa pokúšali poslať najskôr cez "international bank draft", ale nakoniec ich doručila súkromná osoba priamo Jaroslave Staršej. Na zozbieranej sume sa podielali títo darcovia:

Parný stroj a zahraničná slovenská komunita

Zahraničná slovenská komunita je ako parný stroj. Jej aktivita závisí od vnútornej energie jej členov. Platí to o tanečnej skupine, o speváckom zbore, divadelnom súbore, turistickom oddieli, futbalovom klube alebo o farskom spoločenstve. Schopnosť spoločenského života komunity, schopnosť robiť užitočné veci spoločne, závisí od aktivity jednotlivých členov komunity, od ich schopnosti vidieť potrebu, využiť príležitosť, správne ohodnotiť svoj talent a prejaviť dobrú vôľu zapojiť sa do komunitného života. ​ Komunitný teplomer

Otec Viliam Lacko SJ píše Slovákom združeným okolo kostola na Queensborough - Jún 1959

Odovzdávam Vám srdečný pozdrav od Vašej rodiny, priateľov a známych z Nakusp, B.C. Tam, v kruhu našich dobrých a horlivých krajanov som strávil celé tri týždne v mesiaci máji.

Sv. Omša bude v nedeľu, 7. júna 1959 o 10.00 hodine dopoludnia v kostole Holy Ghost na Queensboro.

13. júna je sviatok sv. Antona, patróna nášho horlivého miništranta Tony Shellinga. Na tomto mieste mu ďakujem za jeho ochotu a obetavosť, s ktorou miništruje ako pri sv. Omši, tak aj pri sv. Hodine.

Patriotizmus v historickom vedomí Slovákov

Autor príspevku
Anotácia: Historik a teológ PhDr. Mgr. Peter Mulík, PhD. z Matice slovenskej sa profesijne venuje cirkevno-kultúrnym súvislostiam v profánnych dejinách ako aj dejinám 20. storočia. Vo svojom príspevku ozrejmuje viaceré dimenzie patriotizmu našich slovenských predkov a to jednak z hľadiska jeho geografického rámca, ale aj v chronologickom priereze. Kľúčové slová: hostiteľská teória, uhorský patriotizmus, turecká expanzia, reformácia, kresťanský patriotizmus, konfesionálne povedomie, panslavizmus, hungaroslavizmus, čechoslovakizmus. ​

2010 - Výstava historických fotografií zo života Slovákov v New Westminsteri

Autor príspevku


Výstava slovenských historických fotografií, ktorú sme otvorili vo farskej hale Sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri, je venovaná 50-ročnej histórii farnosti ako aj niektorým udalostiam z obdobia pred rokom 1960, ktoré súviseli s jej vznikom. Mnohé z fotografií si môžete  pozrieť  aj v súčasnosti.

Výstavu sme otvorili už počas ZOH vo Vancouveri, takže mnohí návštevníci ZOH, ktorí prišli navštíviť krajanskú komunitu stretávajúcu sa vo farnosti Sv. Cyrila a Metoda, si mohli prezrieť vkusne zarámované kvalitné zväčšeniny historických fotografií.