Hamiltonská svätyňa klokočovskej Bohorodičky

Submitted by starosta on Fri, 01/07/2022 - 14:28
Autor príspevku

Jedným z najznámejších pútnických miest východného Slovenska je Klokočov. Maličká dedinka na brehu Zemplínskej Šíravy prechováva v miestnom gréckokatolíckom chráme kópiu zázračnej ikony, ktorá v čase stavovských povstaní roku 1670 slzila. Stopy pôvodnej ikony dnes už nemožno vypátrať. Reálne sa na tieto udalosti veľmi skoro zabudlo a oživenie tohto pútnického miesta nastáva až začiatkom 20. storočia. Dnes patrí druhý augustový víkend veľkej púti veriacich, ktorí si prichádzajú uctiť Boha i jeho matku k jej zázračnej ikone – Klokočovskému obrazu. O čom je úcta k tejto ikone? Je to predovšetkým ďakovná pamiatka na svedectvo jej materinského súcitu s trpiacim ľudom. V tradícii obyvateľov Zemplína bola vždy považovaná za ochrankyňu a úcta k nej sa stala časťou duchovného dedičstva východného Slovenska.

svätina
Pohľad na chrám v Hamiltone

Táto úcta bola známa aj o. Františkovi Fugovi (1923-1987), ktorý od roku 1954 až do svojej smrti pôsobil ako farár medzi slovenskými gréckokatolíkmi v Hamiltone, kde vybudoval svätyňu s ďalšou kópiou tejto zázračnej ikony, ku ktorej sa ľud utiekal so svojimi krížmi a trápeniami. Farnosť bola síce pôvodne (od decembra 1952) zasvätená sv. Petrovi a Pavlovi, no o. Fuga dosiahol úspešnú zmenu patrocínia na sviatok Zosnutia Bohorodičky, teda rovnaké, aké je v Klokočove (15. august). Z Vatikánu dostal povolenie na organizovanie tejto svätyne, ktorá sa stala akoby majákom slobody pre slovenských gréckokatolíkov vo svete.

priečelie
Detail priečelia svätine od umelca Cincíka

Pekne to vystihol kardinál Tisserant, ktorý v liste o. Fugovi napísal: „Organizovanie svätyne k úcte Panny Márie klokočovskej je zárukou úspechu pre Vašu prácu medzi slovenskými gréckokatolíkmi.“ Chrám bol posvätený v roku 1963 a je v ňom umiestnená kópia Klokočovskej ikony, ktorú vytovril mních Parténius Pavlyk (1919-2019) z kláštora Grottaferrata, neďaleko Ríma. O. Michal Lacko SJ (1920-1982) dosiahol, že ikonu požehnal roku 1955 samotný pápež Pius XII.

ikona
Klokočovská ikona z Hamiltonu

S pribúdajúcimi rokmi rástla v Kanade aj krása svätyne, ktorá sa stala jedným z najkrajších slovenských chrámov na svete. Každoročne púte Slovákov, ale aj iných národnosti, predovšetkým Slovincov, sa stali tmelom, ktorý spájal emigrantov v Kanade.

Otec Fuga je príkladom skutočnej osobnosti slovenského života v emigrácii. Pôvodne rímskokatolík z Vinného, vyštudoval v Taliansku a prišiel ako misionár ku gréckokatolíkom do Hamiltonu. Okrem všestrannej pastoračnej činnosti sa preslávil práve stavbou a výzdobou chrámu v Hamiltone, ktorú objednal a dokázal vyplatiť, ale aj vlastným knižným vydavateľstvom, ale aj tým, že bol predsedom Zahraničnej Matice slovenskej a rovnako aj autorom návrhu novodobej slovenskej zástavy, ktorá s malými obmenami slúži ako štátna zástava Slovenska až dodnes.

Mons. František Fuga
Mons. František Fuga

Otec Fuga bol veľký vlastenec, obhájca samostatného a demokratického Slovenska. Získal najvyššie vzynamenanie pre kňaza v byzantskom obrade – právo nosiť mitru a bol generálnym vikárom (protosynkelom) slovenskej gréckokatolíckej eparchie v Kanade. Aj vďaka jeho tlačiarenským aktivitám mali reprodukcie tejto ikony k dispozícii mnohé rodiny po celej Kanade i v USA.

Na sviatok Zvestovania presvätej Bohorodičke, 25. marca 2021 bol v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku oficiálne zverejnený dekrét z Vatikánu, ktorým sa ustanovil nový sviatok s titulom „Pamiatka zázračnej klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, Patrónky Zemplína.“ Zároveň, vďaka spoločnej iniciatíve rady hierarchov (biskupov) gréckokatolíckej cirkvi, s podporou pravoslávnych, rímskokatolíkov i starostov a primátorov zemplínskych obcí a miest, bola klokočovská Bohorodička vyhlásená za Patrónku východoslovenského regiónu, ktorý sa nazýva Zemplín, hoci pôvodne práve Klokočov bol už na území Užskej župy. Tento nový sviatok jej ikony sa bude sláviť každoročne prvú nedeľu v mesiaci október. Prvýkrát sa táto oslava udiala v nedeľu 3. októbra 2021.

umiestnenie ikony
Pohľad na umiestnenie ikony v hamiltonskom chráme

Tak ako pod taktovkou o. Fugu klokočovská Bohorodička spájala Slovákov vo svete, tak ich spojila aj na Slovensku. Chvályhodné na tejto iniciatíve vyhlásenia patrónky Zemplína je práve toto spájanie síl cirkvi (a to gréckokatolíckej, pravoslávnej i rímskokatolíckej) ako aj svetských inštitúcii, čím sa táto udalosť zapíše do miestnych dejín ako nielen gréckokatolícky sviatok, ale udalosť majúca ekumenický a celospoločenský význam.

V jubilejnom roku 350. výročia slzenia pôvodnej ikony (2020-2021) putovala ikona aj do Ríma, kde bola umiestnená pri slávnostnej pápežskej bohoslužbe 29. júna 2021. Pri svojej apoštolskej ceste na Slovensko požehnal pápež František pri gréckokatolíckej liturgii v Prešove v septembri 2021 nové korunky pre klokočovskú ikonu. Ako sa vyjadril prof. Peter Žeňuch, dnes už nie je veľmi podstatné, kde je pôvodná ikona, pretože tá práva ikona Klokočovskej Bohorodičky sa ukrýva v srdci každého veriaceho, každého z nás. Každá ikona totiž ukazuje na svoj prototyp svätého v nebi, a ten zas na archetyp, ktorým je Boh sám.

pri ijone
Pri klokočovskej ikone v Hamiltone (1983). Zľava: o. Ján Lešo SJ, biskup Michal Rusnák CSsR, bohoslovec Juraj Bubanko.

V jednej nábožnej piesni nachádzame tieto slová: „Pred tvoj obraz sme dnes prišli, my nehodní a hriešnici...“ Prichádzajme k tomuto obrazu, k tejto ikone aj my - na Slovensku v Klokočove a v Kanade v Hamiltone, aby tak slzy matky, obmyli duchovne i nás. Verme, že rozvoj, ktorým prechádza Klokočov na Slovensku pomôže rozvoju nášho slovenského „klokočovského“ chrámu aj v Kanade.


Daniel Černý

Roky spomenuté v texte
Vydanie

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.