Švajčiarsko

Submitted by starosta on Wed, 01/02/2019 - 08:35

Ale čoskoro ste odišli do Švajčiarska, že?

Áno, do Švajčiarska som odišiel v júli 1917, aby som mohol  nadviazať a využiť styky s Rakúskom Maďarskom z neutrálnej krajiny. Zistil som, že správy, ktoré posielali korešpondenti zo Švajčiarska do francúzskych novín, neboli dostatočné pre naše potreby. Po dvoch týždňoch vo Švajčiarsku som sa rozhodol založiť tlačové centrum v Ženeve, ktoré sa stalo centrom diplomatických aktivít a špionážnych správ.

Beneš nenamietal?

Vôbec nie. Jednoducho som mu povedal, že sa presúvam do Švajčiarska, kde môžem byť užitočnejší nášmu spoločnému cieľu než keby som zostal v Paríži.

Z čoho ste žili vo Švajčiarsku?

(Slovenská) Liga (v Amerike) zaplatila moju cestu cez Atlantik v hodnote $2,000 a neskôr mi poslala $1,000 do Paríža. Po mojom skončení Právnej Univerzity v Chicagu som sa stal členom právnej firmy Syndel, Hassel  & Osusky. Po smrti pána Busse, st., ktorý bol bývalý starosta Chicaga, pomohol som uzavrieť dedičský „súboj“ medzi  pozostalým  bratom a rodinou pozostalého brata, za čo som bol štedro odmenený. Nikdy som nedostal peniaze z Parížskej Národnej Rady.

Aká bola povaha Vašej činnosti vo Švajčiarsku?

Písal som správy pre americké a britské „legations“ a pre francúzsku ambasádu v Berne. Navyše som si vytvoril blízky intímny priateľsky vzťah s profesorom Georgom Herronom, americkým sociológom žijúcim v Ženeve.

Spomenuli ste, že cisár Karl sa pokúšal využiť „dobrú vôľu“ prezidenta Wilsona ...

Profesor Herron, pred tým, než Spojené Štáty vstúpili do vojny, usporiadával prednášky, písal články a publikoval brožúrky, v ktorých vysvetloval politiku prezidenta Wilsonna. Jeho ženevské sídlo sa stalo „pútnickym miestom“ pre nemeckých, rakúskych a maďarských intelektuálov, ktorí prišli na návštevu do Švajčiarska a s ktorými mal profesor Herron „široké známosti“.

Začiatkom februára 1918 vyslal cisár Karl profesora Lammasha s tajným poslaním k profesorovi Herronovi, aby odovzdal prezidentovi Wilsonovi cisársku žiadosť (správu, odkaz), v ktorej cisár odkázal prezidentpovi Wilsonovi, že má v úmysle ponúknúť separátny mier Spojeneckým mocnostiam a že by rád vedel, či by prezident Wilson bol proti tomu.

Prezidentova reakcia bola, že musí najskôr vedieť o aký druh separátneho mieru sa jedná. Cisár sľúbil, že bude podmienky mieru jasne špecifikovať, ale namiesto toho budil dojem, akoby prezident Wilson prišiel so žiadosťou o separátny mier s Rakúsko-Uhorskom.

Profesor Herron varoval prezidenta Wilsona, že Nemecko Rakúsko-Uhorsko vojensky mocne „v hrsti“, takže Rakúsko-Uhorsko nemôže ustúpiť z vojny bez súhlasu Nemecka.

Roky spomenuté v texte