Rozhovor s Jozefom Starostom, šéfredaktorom krajanského časopisu Slovo z Britskej Kolumbie v Kanade [2017]

Submitted by starosta on Fri, 04/20/2018 - 17:21
Jožo Starosta

Povedzte nám niečo o sebe

Keď som bol v mamičkinom brušku, tak sa vraj u pekára Vrbu na Záfortni v Bánovciach nad Bebravou striedali partizáni z Uhrovca a Nemci z Trenčína, ktorým pekár Vrba piekol chlieb a žemle. Narodil som sa v zadnej izbe, keď fronta prechádzala Bánovcami. V prednej izbe bolo sedem ľahko ranených oddychujúcich Rusov. Šiesti z nich chceli, aby som nosil ich meno, Ivan. Mama vraj súhlasila a dostala od nich za to fľašu vodky. Keď fronta prešla a Rusi odišli, mama ma zaniesla do kostola a nechala pokrstiť na Jozefa.

Vyše 30 rokov žijem vo Vancouveri, v Britskej Kolumbii v Kanade. Som dôchodca, vyslúžený softwarový inžinier, ktorý s bitmi a bajtami a s rôznymi programovacími jazykmi „spolunažíva“ viac ako 50 rokov. Spolu so skupinkou nadšencov už 10 rokov vydávame časopis Slovo z Britskej Kolumbie, zhruba 3-4 krát do roka.

Tento stručný životopis sa zmieňuje iba o mojom zrodení a o tom, čo robím teraz. 72 rokov medzi týmito dvoma bodmi je cesta plná hľadania a mnohokrát blúdenia v slepých uličkách. Je to cesta poznačená výchovou otca, jednoduchého robotníka - komunistu a matky jednoduchej ženy v domácnosti - presvedčenej katolíčky. Je to čas, kedy som mal oboch rodičov rovnako rád. Je to obdobie držania čestnej pionierskej stráže pri fiktívnych truhlách Stalina a Gotwalda, ako aj čestnej miništrantskej stráže pri Božom Hrobe na Veľký Piatok a Bielu Sobotu, obdobie detskej naivity, kedy obe čestné stráže boli rovnako fascinujúce. Je to obdobie budovania „tvrdého“ socializmu 50-tych rokov, nádejí 60-tych rokov, pokusov o zmenu počas normalizácie 70-tych rokov a rezignácie a emigrácie v polovici 80-tych rokov. Je to tiež obdobie radosti a pokoja, ktoré starnutím nachádzam v každej chvíľke života, ale tiež čas nostalgie a pocitu vďačnosti pri myšlienkach na rodnú krajinu.

Časopis Slovo z Britskej Kolumbie je pre Slovákov žijúcich v Kanade veľmi dobre známym periodikom. Ste jeho šéfredaktorom. Skúste čitateľom SNN predstaviť tento magazín. Aké témy prináša? Čím sa snaží pritiahnuť svojich čitateľov a koľko ich má?

Od samého začiatku sa snažíme o to, aby sme v časopise prinášali také úvahy, príbehy, udalosti, informácie, ktoré sú ladené skôr na pozitívne, než na negatívne stránky emigrantského života, skôr na inšpiračné, než na depresívne stránky života, skôr na kooperáciu, než na konfrontáciu, skôr na dobrú skúsenosť, než na rozporuplné názory, skôr na to, čo nás, Slovákov doma a v zahraničí, spája, než na to čo nás rozdeľuje.

Chceme slúžiť nielen Slovákom v Britskej Kolumbii, ale aj iným slovenským komunitám roztrúseným po celom svete a chceme písať o živote nielen Slovákov žijúcich v Britskej Kolumbii, ale tiež o živote tých slovenských zahraničných komunít, ktoré sa budú chcieť podeliť s našimi čitateľmi so svojimi životnými skúsenosťami.

V tlačenej forme časopisu ako aj na jeho webových stránkach www.slovozbritskejkolumbie.ca prinášame rôzne inšpiračné témy. Spomeniem spritualno-spoločenské príhovory, inšpirujúce príbehy, zamyslenia, pohľady do budúcnosti, o historických udalostiach a osobnostiach slovenského národa, útržky z histórie Slovákov v zahraničí, o živote súčasných slovenských zahraničných komunít a o zaujímavých osobnostiach emigrantského života, zážitky emigrantov z cesty na Slovensko, zážitky z potuliek po svete, ako som emigroval a môj nový domov, ale tiež prozaické a poetické príspevky a listy našich čitateľov.

vsetky cisla

V súčasnosti tlačíme 200-400 výtlačkov časopisu, podľa toho, koľko máme finančných prostriedkov (výrobná cena jedného plnofarebného 40 stranového výtlačku sa pohybuje medzi 6 a 7 kanadskými dolármi – asi 5 Eur) . Veľkú väčšinu výtlačkov rozširujeme však zadarmo. Záujemci si môžu vyzdvihnúť časopis v hale kostola sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri. Časopis ponúkame aj pri rôznych kultúrnych a spoločenských udalostiach, kde je vysoká pravdepodobnosť výskytu slovenských a slovenčine rozumejúcich návštevníkov.

Niekoľko desiatok fyzických výtlačkov posielame poštou viacerým slovenským organizáciam na Slovensku i v zahraničí a máme asi 30 naozajských predplatiteľov  v Kanade, v USA a na Slovensku, ktorí si odoberanie časopisu objednali cez http://slovozbritskejkolumbie.ca/predplatne.  

kiosk

 

Ťažisko čitateľov však využíva možnosť prečítať si Slovo z Britskej Kolumbie v elektronickej podobe. Ponúkame bezplatný elektronický kiosk http://slovozbritskejkolumbie.ca/kiosk, kde si návštevníci môžu prečítať všetky čísla časopisu, ktoré sme vydali počas uplynulých 10 rokov. Denne kiosk navštívi niekoľko desiatok čitateľov.

Vyše 1200 záujemcov z celého sveta dostáva náš časopis cez email – zadarmo. Prihlásiť sa je možné cez stránku http://slovozbritskejkolumbie.ca/buletin.

Od ktorého roku Slovo z Britskej Kolumbie vychádza? Spomínate si ešte na jeho začiatky? Ako sa postupne formoval?

Prvé číslo časopisu vyšlo v decembri 2007. V tom čase chýbali iba 3 roky do 50. výročia založenia slovenskej farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri a chystali sme sa zostaviť a vydať tlačou Pamätnicu o histórii farnosti. Uvedomovali sme si však, že je to náročná úloha. Prebehla mi hlavou myšlienka, že ak vydáme tlačou každé tri mesiace niekoľko historických článkov zo života slovenskej farnosti v New Westminsteri a zo života Slovákov v Britskej Kolumbii, behom 3 rokov nazbierame dostatok materiálu na vydanie Pamätnice.

Tak vznikol časopis Slovo z Britskej Kolumbie. Tento rok sme oslavovali 57 rokov trvania slovenskej farnosti na ďalekom západe Kanady, na pobreží Tichého Oceánu. Pamätnicu sme doposiaľ nevydali, ale Slovo z Britskej Kolumbie má za sebou 10 rokov svojej existencie.

Okruh prispievateľov, ktorý sa podielali na 1.čísle, bol veľmi malý. Postupne som oslovoval rôznych autorov, ktorých tvorba bola v súlade so zameraním Slova z Britskej Kolumbie („lepšie zažať jednu sviečku ako preklínať temnotu“), s prosbou o príspevok do časopisu.

Ako sa však časopis dostával do povedomia čitateľov v Kanade, na Slovensku aj inde vo svete a jeho obľuba rástla, rovnako rástol a stále rastie aj počet zaujímavých a inšpiračných príspevkov od autorov z celej slovenskej diaspóry.

Aké je Slovo z Britskej Kolumbie dnes a aké sú Vaše predstavy o vývine tohto časopisu do budúcnosti?

Dnes vychádza časopis 2-4 krát do roka na 36 až 40 stránkach a sú v ňom príspevky od autorov z Kanady, USA, Slovenska, Srbska, Južnej Afriky, Papua – Nová Guinea, Švajčiarska, Talianska, Francúzska ...

Charakter časopisu zostáva však nezmenený. Uverejňujeme úvahy, príbehy, udalosti, informácie, ktoré sú ladené na pozitívne stránky emigrantského života, na inšpiračné stránky života, na kooperáciu, na dobrú skúsenosť a na to, čo nás, Slovákov doma a v zahraničí, spája.

Aká je budúcnosť časopisu? Je perspektívny? Myslím si, že áno. Nehrozí mu zánik? Hrozí a raz aj zanikne. Nemôže dôjsť k asimilácii Slovákov? Môže a aj dochádza. K zániku rodnej reči? Môže a aj zaniká.

Všetko, čo vzniklo, raz aj zanikne. Reč, komunita, spolok, farnosť, časopis. Otázka je len kedy? A tiež, čo robíme my? Napomáhame k zániku alebo k udržaniu, k obnove, k znovuzrodeniu? Malé businessy vymierajú a veľké, nadnárodné spoločnosti ich požierajú. Možno podobný osud čaká aj malé národy. Nadnárodné sily ich prevalcujú. Ako dlho si my v tomto trende udržíme svoju identitu, svoju slovenskosť?

1/2 Slovak

Budeme hrdí na svojich predkov, na svoju históriu alebo budeme nekriticky oslavovať a nasledovať cudzie „idealy“?

Tieto otázky sú rovnako aktuálne pre Slovákov na Slovensku aj v zahraničí. Slovo z Britskej Kolumbie sa snaží tento trend zániku a asimilácie spomaliť a napomôcť k udržaniu, k obnove a k znovuzrodeniu slovenskosti. Tak ako malé deti hrajúce sa na morskej pláži aj my veríme, že stavať hoci aj pieskové hrady je dôležité aj keď sa rozplynú vo morských vlnách času. Veď prídu iné „deti“, ktoré ich znova začnú stavať.

smejko

S akými problémami sa najčastejšie stretávate a naopak, čo považujete za svoje najväčšie úspechy?

Problémy vraj neexistujú, iba výzvy. Najväčou výzvou pri vydaní každého čísla je vynájsť odpovede na 3 otázky.

(1) Kde vziať dostatok času na neplatenú profesionálnu prácu, ktorú si vydávanie kvalitného časopisu vyžaduje? (2) Kde vziať dostatok financií na zaplatenie profesionálnych služieb spojených s vydávaním a distribúciou plnofarebného časopisu v tlačenej podobe (grafika, desk-top-publishing, farebná tlač, poštovné)? (3) Kde nájsť nadšených dobrovoľníkov ochotných pomôcť s úpravou „surových“ textov (gramatická a štylistická úprava, doplňovanie mäkčeňov, dĺžňov, prepis textov zo starých novín a časopisov do elektronickej podoby, preklad textov z a do angličtiny, skracovanie textov, vyhľadávanie priliehavých obrázkov)?

Najväčším úspechom je odozva, ktorú časopis Slovo z Britskej Kolumbie má medzi svojími čitateľmi. Ak dostaneme email, v ktorej sa píše, že „Slovo z BC má obsah, vážny, inokedy úsmevný a hlavne má ducha - ducha dobra“ alebo „Oceňujem obsahovú aj grafickú úroveň Slova z BC, dobrá práca“ alebo „Chodia mi hromady kadečoho, ale váš časopis som si s radosťou prečítal, lebo mal aj duchovné posolstvo“, hneď sa nám radostnejšie pracuje na novom čísle.

Niektoré odozvy dokonca lepšie charakterizujú našu prácu, než by som to vyjadril vlastnými slovami. Napríklad: „Dnes som mal čas prečítať si najnovšie vydanie Slova. S uznaním konštatujem, že autori článkov v spolupráci s redakčným vedením časopisu odviedli veľmi slušnú prácu. Časopis by sa dal zaradiť medzi kresťansko-konzervatívne periodiká, avšak narába s témami citlivo, nevnucuje nasilu čitatelovi svoj názor. Nájdu si v ňom svoje aj milovnici histórie a aj ľahšieho žánru. Nie je ľahké s obmedzenými finančnými prostriedkami vytvoriť niečo hodnotné. To treba vyvážiť nadšením a poctivým prístupom. A vám sa to, myslím si, podarilo. Želám veľa ďalších úspechov.“

Občasník Slovákov žijúcich v Kanade  - Slovo z Britskej Kolumbie - je jeden z najlepšie graficky vybavených krajanských periodík – je plnofarebný, na kvalitnom papieri. Vyzerá jednoducho „bohatý.“ V akom náklade vychádza? Je zložité ho financovať?  

V čase mobilov, tabletov, emailov, esemesiek, sociálnych sietí a rôznych elektronických dokumentov typu eBook držať v rukách nezávislý slovenský emigrantský časopis, ktorý je príťažlivý na vzhľad, kvalitný na hmat a má zaujímavý, inšpiratívny a povzbudzujúci obsah, je rarita. Slovo z Britskej Kolumbie sa snaží byť touto raritou, napriek tomu, že vydanie jedného čísla vo farebnej tlači nás stojí 800-1600 dolárov.

Časopis začal vychádzať s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, a tento ho, hoci nie každý rok, podporoval a podporuje doteraz. V prvých rokoch, keď mal časopis menší počet  strán, vychádzal v náklade 1000 výtlačkov. Teraz, pri väčšom počte strán sa náklad pohybuje od 200 do 400 výtlačkov, podľa štedrosti našich sponzorov. Na koľkých stranách vychádza? Prvé číslo vyšlo v decembri 2007 na 8 stranách. V súčasnosti vychádza na 40 plnofarebných stranách.

USZZ

Chcel by som sa touto cestou poďakovať Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí za jeho finančnú podporu. Rovnako naša veľká vďaka patrí aj viacerým spoločnostiam a jednotlivcom, ktorí nás svojím inzerátom alebo priamou menšou či väčšou finančnou čiastkou materiálne, ale aj morálne, podporujú.

Čo pre Vás znamená byť jeho šéfredaktorom? Čo je na tejto práce najzložitejšie? Aké pracovné nasadenie si Vaša práce vyžaduje?

Ten „šéfredaktor“ príjemne šteglí moje ego. Niekedy si však pripadám skôr ako riaditeľ jednotriedky v zapadnutej dedinke za horami - za dolami, ktorý je sám a musí byť školníkom, upratovačom, kuričom, zásobovačom, vychovávateľom, učiteľom slovenčiny, počtov, zemepisu, dejepisu, telocviku ... . Samozrejme, vo voľných chvíľach je aj riaditeľom - sám sebe.

V skutočnosti s mojím „šéfredaktorstvom" to tak celkom nie je, pretože mám veľa pomoci a podpory od ľudí podobného zmýšľania a prístupu k životu.

 

daniel behan

Nerobím napríklad grafickú úpravu časopisu, tú robí priateľ Daniel Behan, profesionálny grafik, ktorý ani pri presunoch skrz svetové kontinenty nezanevrel na Slovo z Britskej Kolumbie, pri ktorom stojí­ od jeho vzniku. S jeho pomocou je časopis vizuálne príťažlivý a prí­spevkom od našich autorov dodáva potrebný "šmrnc". Momentálne pôsobí­ na Slovensku (www.pixelplus.sk).

 

Paul Stacho

Pred 4 rokmi sa k nám pridal Paul Stacho, kanadský Slovák, fotograf-publicista. Už 33 rokov pôsobí­ neďaleko Niagarských vodopádov. Ako správny "ambasádor" propaguje pri každej príležitosti Slovensko, lebo tam má svoje korene. Na svojich fotografických cestách sa snaží­ stretnúť sa so Slovákmi, ktorí­ robia dobré meno krajine, kde sa narodili alebo zkadiaľ pochádzajú ich predkovia. Jeho pútavé slovné a obrázkové reportáže z návštev krajanov-Slovákov na „Bohatom Pobreží“ (Kostarika), na Kube, v USA, v Taliansku, vo Francúzsku, v Srbsku, v Berlíne, Moskve, na Slovensku, zaujali nejedného čitateľa.

Takto by som menovať desiatky ďaľších autorov, inzerentov a sponzorov, bez ktorých pomoci by moje „šéfredaktorstvo“ nestálo za veľa. Ako príklad by som chcel spomenúť Máriu Eškút, ktorá už 10 rokov píše spirituálne úvodníky pre Slovo z Britskej Kolumbie. Je najstálejšou autorkou časopisu. Jej úvodníky si zasluhujú zvláštnu pozornosť a možno aj knižné vydanie. Doporučujem prečítať si ich. Sú na titulnej strane každého vydania časopisu (http://slovozbritskejkolumbie.ca/kiosk).

Keď spočítam čas, ktorý sám venujem príprave každého čísla ako „šéfredaktor“, tak mi to vychádza na jeden a pol až dva pracovné mesiace, bez počítania času potrebného na písanie samotných článkov. Pomáha mi to však pri mojom stárnutí zostať mladým.

ako zostat mladym

 

Na otázky p. Zuzany Pavelcovej odpovedal Jozef Starosta

Foto: archív Slova z Britskej Kolumbie

 

Roky spomenuté v texte
Zdroj informácie