15. november

Submitted by starosta on Fri, 11/16/2018 - 09:21

Boh všetkej útechy, vo svojej nekončiacej láske a milosrdenstve si zmenil temnotu smrti na úsvit novvého života obetou Tvojho syna Ježiša Krista. Prijmi duše zomrelých veriacich, ktorých si povolal do svojej večnej slávy.

Mária, Kráľovná anjelov, pokorne Ťa prosíme, zahaľ svojím ochranným materinským plášťom tých, ktorí Ťa o to prosia na svojej ceste Domov. Nech ich posledný dych tu na Zemi je ich prvým dychom v prítomnosti Tvojho Syna, Ježiša.

Odpočinutie večné daj im o Pane a Svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji.

Amen