10.január - Ak chcete byť vyrovnaní, pokojní

Submitted by starosta on Tue, 01/11/2022 - 17:33

Podstata Dobra spočíva v určitom druhu logikého rozhodnutia (voľby), rovnako ako podstata Zla spočíva v inom druhu rozhodnutia. Ako potom máme hodnotiť externé veci (ktoré sa dejú mimo nás)?

Tie sú iba "surový materiál" pre náš logický výber (rozhodnutie, opodstatnenú voľbu), ktorý v nich (v externých veciach) nájde svoje vlastné Dobro alebo Zlo. 

Hamiltonská svätyňa klokočovskej Bohorodičky

Submitted by starosta on Fri, 01/07/2022 - 14:28

Jedným z najznámejších pútnických miest východného Slovenska je Klokočov. Maličká dedinka na brehu Zemplínskej Šíravy prechováva v miestnom gréckokatolíckom chráme kópiu zázračnej ikony, ktorá v čase stavovských povstaní roku 1670 slzila. Stopy pôvodnej ikony dnes už nemožno vypátrať. Reálne sa na tieto udalosti veľmi skoro zabudlo a oživenie tohto pútnického miesta nastáva až začiatkom 20. storočia.

4.január - Veľká Trojka

Submitted by starosta on Tue, 01/04/2022 - 21:30

Všetko, čo potrebuješ v živote sú tieto 3 veci:

  • správne posudzovanie súčasného momentu
  • aktivita pre všeobecné dobro v súčasnom momente
  • vďačnosť za všetko, čo k tebe prichádza "zvonku" (čoho sa ti dostáva/nedostáva) v súčasnom momente

 

Marcus Aurelius, Meditácie, 9.6

Historia (Pravda nás oslobodí)

Submitted by starosta on Tue, 01/04/2022 - 12:03

Celý svoj život som sa zaujímal o históriu. História je v spoločnosti hriešne nedocenená. Tá lokálna, národná i svetová. Za to platí ľudstvo strašné dane. Každý piatak základnej školy vie, že história je učiteľkou života, že by sme sa z nej mali poučiť, aby sme neopakovali tie isté chyby…

Kde som sa to dostal? (Pravda nás oslobodí)

Submitted by starosta on Tue, 01/04/2022 - 11:49

Pri jednej z početných kontrol, ktoré chodili na podnet z Považskej Teplej na odbor školstva Okresného úradu v Považskej Bystrici, mi povedal pán Nagy – kontrolór: – Pán Kozolka, ja sa už hanbím chodiť sem. Z tých doterajších návštev som spoznal, že ste čestný človek, výnimočne pracovitý, dobrý organizátor a hospodár a mňa nútia hľadať u vás nedostatky či nebodaj trestné činy. Ľutujem vás, a preto vám radím: Značte si to, aby ste sa raz mohli brániť proti týmto neprávostiam, v ktorých ja musím byť nástrojom.

Úvod (Pravda nás oslobodí)

Submitted by starosta on Tue, 01/04/2022 - 10:20

Šťastní to žiaci, ktorých učil učiteľ Peter Kozolka. On ich mal, ako sám povedal 2 600, pretože osud, či zlovôľa ho nepriamo nútila pôsobiť na šiestich základných školách. 

Keď si docent Augustín Prochotský, prednosta chirurgického oddelenia prečítal jeden z jeho publikovaných prejavov, povedal: Takých, ako ste vy, pán Kozolka, je už, žiaľ, málo. Sú však na Slovensku, aj keď sú viac‑menej v červenej knihe, z ktorej deň po dni odbúda, len žiaľbohu málo dávajú o sebe vedieť, málo šíria navôkol svoju prepotrebnú filozofiu. 

Aby sme na Alexandra Dubčeka nezabudli

Submitted by starosta on Mon, 01/03/2022 - 15:37
a.dubcek z wiki

(K storočnici jeho narodenia 27. 11. 1921)

My Slováci sme malý národ a každý malý národ sa zviditeľňuje predovšetkým osobnosťami, ktoré dokázali urobiť čosi, čo prekročilo hranice národnej obmedzenosti. Alexander Dubček je nesporne tým Slovákom, ktorého vo svete poznajú najviac. Pri mnohých mojich cestách po svete som mal možnosť sa o tom presvedčiť.

2.január - Vzdelanosť je zdrojom Slobody

Submitted by starosta on Sun, 01/02/2022 - 21:01

Aké je ovocie tejto filozófie (stoicizmu)? Je to najkrajšia a najlepšia odmena pre skutočne vzdelaných - pohoda a pokoj, smelosť a nebojácnosť, a sloboda.

Nemali by sme veriť masám, ktoré tvrdia, že iba sloboda zaručuje možnosť vzdelania. Verme radšej milovníkom múdrosti, ktorí tvrdia, že iba vzdelanie prináša slobodu.

Epictetus, Rozpravy, 2.1.21-23a


Aký je náš súčasný systém vzdelávania, naše školstvo? Čo je naším každodenným zdrojom informácií a poznania? 

Novoročné predsavzatie 2022

Submitted by starosta on Sat, 01/01/2022 - 20:51
stoici
Pod vianočným stromčekom som našiel takúto knihu. 
Inšpirovala ma k môjmu novoročnému predsavzatiu.
Každý deň v roku 2022 si prečítam jeden citát stoikov zpred 2300 rokov
a porozmýšľam či a ako sa dá aplikovať na súčasnosť.
Som zvedavý, čo z toho vznikne.

Anton Odrobiňák - súčasť generačného trojlístka slovenských misionárov saleziánov v Ekvádore

Submitted by starosta on Sat, 12/25/2021 - 15:44

Na don Jozefa Sobotu si budem spomínať 19. januára pri svätej omši za neho“, reagoval v korešpondencii z Ekvádoru Anton Odrobiňák (1965), SDB misionár pochádzajúci z Bobrova. Kto bol don Jozef Sobota, Námestovčanom určite pripomínať netreba, a zrejme ani to, kto je Anton Odrobiňák, hoci už 15 rokov pôsobí na misiách v Ekvádore.