Slovenské meno Homér

Submitted by starosta on Sat, 05/12/2018 - 20:55
Autor príspevku

Za príklad, ako možno odhaliť korene dávneho slovenského kmeňa zo súčasného osobného mena, možno uviesť slovenské priezvisko Homer. Nie, nepomýlil som sa, keď toto priezvisko považujem za slovenské. Nejde ani o chybný prepis nemeckého mena Hammer, ani o import z gréčtiny, o žiadneho potomka autora eposov Illias a Odysea.

Ak vrátime zápis do dávno zašlých historických čias, podoba priezviska znela Gomer. Dôkaz o jeho slovenskosti poskytuje zápis v Cividalskom evanjeliári. Na jeho strany kláštorní mnísi v 8. – 10. storočí zapisovali mená tých pútnikov idúcich do Ríma, ktorí sa v talianskom meste Cividale zastavili a navštívili tamojší kláštor. Keď za to zaplatili, alebo keď zložili nejaký dar pre kláštor, mnísi zapísali ich mená na stránky evanjeliára. Sú tam mená Pribinu, Rastica, Svätopluka aj ich veľmožov s manželkami, a medzi Rasticovými veľmožmi je zapísané aj meno Gomer. S veľkou pravdepodobnosťou osobné meno vyjadrovalo prináležnosť k slovenskému kmeňu rovnakého mena, ktorý sa zachoval do súčasnosti v župnom názve Gemer. Ktovie, či aj sám Homér nepochádzal z tohto slovenského kmeňa ?

V starom Grécku a Ríme nevolali cudzincov, zajatcov a otrokov ich osobnými, ale kmeňovými menami! Napokon, aj obyvateľov Tróje, ktorú Homér opísal v epose Illias (Trója po grécky Ílios alebo Ílion), mnohí medzinárodní historici radia k Slovanom. Aj meno známeho gladiátora Spartakusa bolo pravdepodobne skomolené Rimanmi z pôvodného SporTrakus, kde Spor je od Sporoi, čo je najstarší názov Slovanov, aký bol zapísaný v historických prameňoch, a Trakus poukazuje na názov ľudu Trákovia, ktorý viacerí medzinárodní historiografickí odborníci označujú za slovanský.

 

Roky spomenuté v texte
Lokácia spomenutá v texte
Iná klasifikácia