Zamyslenia Veroniky

Submitted by starosta on Wed, 01/19/2022 - 21:01
Autor príspevku

Veronika Hoffmannová je pravidelnou prispievateľkou do časopisu Slovo z Britskej Kolumbie.

A je tentokrát uverejňujeme niekoľko jej zamyslení.

(pozri nižšie)