Vzťah Slovákov k vlastnej histórii

Submitted by starosta on Wed, 05/09/2018 - 22:21
Autor príspevku

Bohužiaľ, k tomuto stavu priamoúmerne zodpovedá vzťah Slovákov k vlastnej národnej histórii – je prchavý, vlažný až indiferentný. Azda preto majú Slováci, v porovnaní s inými národmi sveta, veľmi slabo rozvinuté národné historické vedomie a aj vlastenecký vzťah k Slovensku, k svojej domovine. Nepochybne ide o zvláštny slovenský úkaz, lebo nikde inde za hranicami Slovenska nie je vídaný.

Prirodzenou reakciou na tento stav je šírenie názoru v časti laickej verejnosti, ktorej koníčkom je slovenská národná história, že pravda o nej môže byť iná, odlišná od tej, ktorá je dlhodobo známa a oficiálne prezentovaná v nezmenenej podobe po celé desaťročia.

Početné internetové stránky a menej známe tlačené médiá ponúkajú názvy zamlčovaných alebo ignorovaných historických diel, máp, nemálo netradičných názorov neoficiálnych historikov, ich interpretácií aj laických diskusií na rôzne témy z histórie Slovanov a Slovenov, dávnych predkov Slovákov. Ide o jasné poukazy na to, že známe a oficiálnymi historikmi často citované a interpretované historické pramene umožňujú, aby ich obsah bol chápaný aj inak, ako je zaužívané.

Pravdaže, oficiálnej slovenskej historiografii sa iniciatíva amatérskych historikov nepáči a zaujíma k nej odmietavé, ba odsudzujúce stanoviská. Podľa môjho názoru, neprávom. Stačí sa odvolať na množstvo šikovných ľudí bez príslušného odborného vzdelania, ktorí v histórii ľudstva dokázali spraviť prielomy v rôznych vedecko - technických aj humanitných oblastiach, vrátane historiografie a v jej podporných vedeckých disciplínach. Keby nebolo týchto amatérskych, laických nadšencov, ktorí mali chuť, vôľu a odvahu na uskutočnenie zmien, mnohé z toho, čo je v súčasnosti samozrejmé, by neexistovalo a ľudstvo by vo vývoji stagnovalo na úrovni spred niekoľkých storočí.

Skôr by som očakával, že sa oficiálna odborná slovenská historiografia vážne nad sebou zamyslí a prijme výsledky tých amatérskych bádateľov, ktorí investujú - na rozdiel od profesionálnych historiografov - do hľadania materiálu pre svoje interpretácie historických udalostí nielen veľké nadšenie a úsilie, ale aj nemalé vlastné finančné prostriedky, a že to odborná slovenská historiografia vezme ako podnet na zintenzívnenie vlastnej bádateľskej činnosti, aby našla dôveryhodné argumenty na vyvrátenie bádateľských výsledkov a názorov neoficiálnych alebo amatérskych historikov. Ak také argumenty nenájde, bolo by správne, aby sa doterajšie vedecké interpretácie v slovenskej historiografii zmenili podľa dôkazov a názorov neoficiálnych alebo amatérskych historikov.

Je smutné, že sa profesionálni slovenskí historici sami od seba nemotivovali do zmeny stavu vo svojom odbore, keď predsa nemohli nevedieť o slabom až nijakom poznaní vlastnej histórie u Slovákov, bez ohľadu na generačný vek.

Lokácia spomenutá v texte
Mená osôb alebo komunít spomenutých v texte
Iná klasifikácia