Čas na zmenu

Submitted by starosta on Sat, 05/12/2018 - 17:45
Autor príspevku

Dozrel čas, aby slovenská historiografia vykonala sebareflexiu a podnikla rázne kroky na zmenu jestvujúceh stavu a aby prestala s ustavičnou reinkarnáciou a reinterpretáciou ošúchaných zastaraných názorov na dôležité udalosti slovenskej histórie, ktorým neverí nikto z amatérskych nadšencov slovenskej histórie, lebo našli vlastným skúmaním a kritickým hodnotením iné odpovede. Je načase, aby oficiálna slovenská historiografia prekročila svoj tieň a nabrala odvahu na priznanie, že v nedávnej minulosti nemohla hovoriť pravdu. Že sa preto kajá a napriek vedeckým titulom získaným v komunistickom režime podstupuje katarziu v interpretácii historických udalostí, aby jej svedomie zostalo čisté.

Oficiálna slovenská historiografia by si mala uvedomiť, že nie je možné do nekonečna ututlávať, zahmlievať či odmietať skutočnosť, že dôkazy zo slovenskej histórie ukazujú novú pravdu, a Slováci majú väčšie právo túto pravdu o histórii svojho národa poznať a učiť sa o nej, ako ktoveľvek iný na svete, kto interpretuje slovenskú históriu.

 

Iná klasifikácia