Bádanie a objasňovanie slovenskej histórie

Submitted by starosta on Wed, 05/09/2018 - 23:00
Autor príspevku

Úroveň poznatkov, ktoré oficiálna slovenská historiografia ponúka v súčasnosti - napriek priaznivým zmenám v politike, ktorá si od dávna prisvojuje právo historiografiu ovplyvňovať - vyvoláva u Slovákov nezáujem o históriu vlastného národa, ba opozitný postoj k nej, jej spochybňovanie, výsmech, v krajnom prípade až dehonestáciu. To predsa nie je možné nevidieť! S takýmto stavom by nemala byť slovenská historiografia spokojná.

Pokrok v ľudskom poznaní od čias inkvizície prešiel poriadny kusisko cesty vpred. Tento pokrok by mala preukázať aj slovenská historiografia. Ak nie, spraví zo seba fosílnu vedeckú disciplínu.

Tu je namieste povedať, že je vo svete – slušne povedané – neobvyklé, aby sa štátne financie míňali na výskumy histórie cudzích národov (staroveký Egypt, Stredná Amerika – Mayovia), ak národ trpí chýbajúcou vlastnou históriou. Slovenský národ je, hádam, jediným národom na svete, ktorý napriek chýbajúcej vedecky preskúmanej histórii vlastného národa, venuje nemalé finančné prostriedky na skúmanie histórie iných národov, ktoré si dajú ešte aj zaplatiť za licenciu, ak niekto cudzí chce bádať ich históriu. Áno, na Slovensku bolo odkrytých archeologickými výskumami množstvo artefaktov z dávnej histórie, ktorá prechádzala územím Slovenska kontinuálne po mnoho tisícročí. Koľko z objaveného však patrí histórii Slovákov? Ako je možné, že len zlomky z objavených artefaktov sú, ja to tak vnímam, azda len z milosti prisúdené dávnym predkom Slovákov, a aj to len v málovýznamných prípadoch?

Prečo odborníci na slovenskú históriu nevytvoria mapu lokalít na území Slovenska, na ktorých by štátom hradený systematický archeologický výskum mohol dokázať dávnu históriu Slovákov a jej kontinuitu? Prečo zákonom zaväzuje výlučne súkromný kapitál, aby hradil archelogický výskum pri kopaní základov pre svoje stavby, ale vlastné štátne inštitúcie, ktoré platí zo štátnych peňazí, nenúti k iniciatívnym systematickým archeologickým výskumom ?

Rovnako to platí o bádateľskej činnosti v oblasti písomných historických materiálov. Ak by sa známe historické písomné materiály podrobili novým jazykovedným výskumom, boli by objavené nové obsahové skutočnosti, na základe ktorých by došlo k zmenám v prospech slovenskej histórie. Na rozdiel od profesionálnych historiografov, ja sa o tento spôsob nazerania na obsah historických písomných prameňov v tejto knihe snažím.

 

Lokácia spomenutá v texte
Mená osôb alebo komunít spomenutých v texte
Iná klasifikácia