(0:23:56) Rozširovanie NATO

Submitted by starosta on Sat, 02/10/2024 - 09:20
Rozširovanie NATO
 
Táto časť je prepis interview od 0:23:56 do 0:30:38

Putin: Koniec koncov, rozpad Sovietskeho zväzu fakticky iniciovalo ruské vedenie. Nerozumiem, čím sa vtedy riadilo ruské vedenie, ale mám podozrenie, že bolo niekoľko dôvodov myslieť si, že všetko bude v poriadku.

Po prvé, myslím si, že vtedy ruské vedenie verilo, že základy vzťahu medzi Ruskom a Ukrajinou sú v skutočnosti na základe spoločného jazyka. Viac ako 90% obyvateľov tam hovorilo rusky. Rodinné väzby, každý tretí tam mal nejaké rodinné alebo priateľské väzby (s Ruskou federáciou?). Spoločná kultúra. Spoločné dejiny, napokon spoločná viera, spolužitie v jedinom štáte po stáročia a hlboko prepojené ekonomiky. Všetky tieto dôvody boli zásadné, všetky tieto spolu vytvárali naše dobré vzťahy.

Druhý bod je veľmi dôležitý. Chcem, aby ste ako americký občan a vaši diváci o tom počuli. Bývalé ruské vedenie predpokladalo, že Sovietsky zväz zanikol, a preto už neexistujú žiadne ideologické deliace čiary. Rusko dokonca dobrovoľne a proaktívne súhlasilo s rozpadom Sovietskeho zväzu a verilo, že takzvaný civilizovaný Západ to bude chápať ako pozvanie na spoluprácu a združovanie. To je to, čo Rusko očakávalo od Spojených štátov a od tohto takzvaného kolektívneho Západu ako celku.

Existovali inteligentní ľudia, vrátane Egona Bahra, významného politika Sociálnodemokratickej strany v Nemecku, ktorý vo svojich osobných rozhovoroch so sovietskym vedením na pokraji rozpadu Sovietskeho zväzu trval na tom, že vedia, že by sa mali zaviesť bezpečnostný systém v Európe. Pomoc by sa malo poskytnúť zjednotenému Nemecku, ale mal by sa vytvoriť aj nový systém, ktorý by zahŕňal Spojené štáty, Kanadu, Rusko a ďalšie krajiny strednej Európy. NATO sa však nemusí rozširovať. To povedal. Ak sa NATO rozšíri, všetko by bolo rovnaké ako počas studenej vojny, len bližšie k ruským hraniciam. To je všetko. Bol to múdry starec, ale nikto ho nepočúval. V skutočnosti sa raz nahneval. Povedal mi, že ak ho nebudem počúvať, tak že už nikdy nevkročí do Moskvy. Všetko sa stalo tak, ako povedal.

Tucker: Samozrejme, že sa to splnilo. A ja a vy sme to už mnohokrát spomenuli. Myslím, že je to spravodlivé. A mnohí v Amerike si mysleli, že vzťahy medzi Ruskom a Spojenými štátmi budú po rozpade Sovietskeho zväzu a po skončení studenej vojny v poriadku, stal sa opak. Ale nikdy ste nevysvetlili, prečo si myslíte že sa to stalo, okrem toho, že ste povedali, že Západ sa bojí silného Ruska. Ale máme silnú Čínu, ktorej sa Západ, zdá sa, veľmi nebojí. Čo si myslíte, čo, presvedčilo politikov (Západu), že musia Rusko oslabiť?

Putin: Západ sa bojí silnej Číny viac ako silného Ruska, pretože Rusko má 150 miliónov ľudí a Čína má 1,5 miliardy obyvateľov. A jeho ekonomika rastie míľovými krokmi, čiže o 5 % ročne. Kedysi to bolo ešte viac, ale na Čínu to stačí. Ako raz povedal Bismarck, potenciál je najdôležitejší. Potenciál Číny je obrovský. Je to dnes najväčšia ekonomika na svete z hľadiska parity kúpnej sily a veľkosti ekonomiky. Už dávno predbieha Spojené štáty a rastie rýchlym tempom. Nehovorme o tom, kto sa koho bojí. Neuvažujme v takýchto pojmoch.

A poďme do toho, že po roku 1991, keď Rusko očakávalo, že bude vítané v bratskej rodine civilizovaných národov, ale sa nič také nestalo. Oklamali ste nás. Keď to hovorím tebe, nemyslím tým osobne teba. Samozrejme, hovorím o Spojených štátoch. Sľub bol, že NATO sa nebude rozširovať na východ. Stalo sa to však päťkrát (rozširovanie NATO). Bolo päť vĺn expanzie. To všetko sme tolerovali. Snažili sme sa ich presvedčiť. Hovorili sme, prosím, nie. Teraz sme rovnako buržoázni ako vy. Sme trhové hospodárstvo a nevládne u nás  komunistická strana. Poďme vyjednávať.

Už som to predtým verejne povedal. Nastal moment, keď medzi nami začala narastať istá trhlina. Predtým prišiel Jeľcin do Spojených štátov. Pamätáte, že hovoril v (Americkom) Kongrese a povedal tieto slová: Boh žehnaj Amerike. Všetko, čo povedal, boli signály, pustite nás dnu.

Spomeňte si na vývoj v Juhoslávii. Predtým bol Jeľcin opradený chválou. Hneď ako sa začali udalosti v Juhoslávii, zvýšil hlas na podporu Srbov. Ale my sme nemohli podporiť Srbov v ich (vojenskej) obrane. Chápem, že tam prebiehali zložité procesy. Ale Rusko nemohlo nezvýšiť svoj hlas na podporu Srbov, pretože Srbi sú tiež samostatný a nám blízky národ, s pravoslávnou kultúrou. Je to národ, ktorý po generácie toľko trpel. No, bez ohľadu na to. Dôležité je, že Jeľcin vyjadril svoju podporu (Srbsku).

Čo urobili Spojené štáty? V rozpore s medzinárodným právom a chartou OSN začali bombardovať Belehrad. Boli to Spojené štáty, ktoré vyviedli džina z fľaše. Navyše, keď Rusko protestovalo a vyjadrilo svoju nevôľu, čo bolo povedané? Charta OSN a medzinárodné právo sú zastarané. Teraz sa všetci odvolávajú na medzinárodné právo, ale v tom čase začali hovoriť, že všetko je zastarané. Všetko bolo treba zmeniť. Niektoré veci je skutočne potrebné zmeniť, keďže sa zmenil pomer síl. Je to pravda, ale nie týmto spôsobom. Jeľcin bol okamžite vláčený bahnom, obvinený z alkoholizmu, že ničomu nerozumie, že nič nevie. Rozumel všetkému, uisťujem vás.

DOLU, POD KOMENTÁRMI, SÚ NAVIGAČNÉ LINKY K JEDNOTLIVÝM ČASTIAM INTERVIEW

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.