(1:51:06) Špión Evan Gershkovich

Submitted by starosta on Sat, 02/17/2024 - 19:17
evan gerchowitch.jpg
 
TÁTO ČASŤ OBSAHUJE PREPIS INTERVIEW CARLSON-PUTIN OD 1:51:06 DO 1:58:10

Tucker: Vážim si všetok čas, ktorý ste nám venovali. Musím vám položiť poslednú otázku. A to o niekom, kto je v Spojených štátoch veľmi známy. Tu asi nie. Evan Gershkovich, ktorý je reportérom Wall Street Journal. Má 32 rokov. A vo väzení je už takmer rok. V Spojených štátoch je to obrovský príbeh. A chcem sa vás len priamo opýtať, bez toho, aby som sa zaoberal podrobnosťami alebo vašou verziou toho, čo sa stalo, či by ste ho vy, ako prejav dobrej vôle, bol ochotný prepustiť, aby sme ho my mohli priviesť späť do USA.

Putin: Urobili sme toľko gest dobrej vôle zo slušnosti, že si myslím, že sme ich vyčerpali. Nikdy sme nevideli nikoho, kto by nám oplácal podobným spôsobom. Teoreticky však môžeme povedať, že nevylučujeme, že to dokážeme, ak naši partneri podniknú recipročné kroky. Keď hovorím o partneroch, mám na mysli predovšetkým špeciálne služby. Špeciálne služby sú vo vzájomnom kontakte. Hovoria o predmetnej veci. Neexistuje žiadne tabu pre riešenie tohto problému. Sme ochotní to vyriešiť, ale o určitých podmienkach sa diskutuje cez kanály špeciálnych služieb. Verím, že sa dá dohodnúť.

Tucker: Typicky, myslím, že sa to deje už stáročia. Jedna krajina chytí špióna určitej krajiny vnútri svojich hraníc. Vymení ho za jedného z vlastných špiónov, ktorý je vo väzení v danej krajine. Myslím, že to nie je moja vec, ale to, čím sa to líši, je, že ten chlap zjavne nie je špión. Je to dieťa a možno nejakým spôsobom porušil váš zákon, ale nie je to super špión a každý to vie. A držať ho ako rukojemníka pre výmenu za skutočného špióna možno nie je férové. A možno takáto politika degraduje Rusko.

Putin: Viete, môžete mať rôzne interpretácie toho, čo predstavuje špióna. Ale sú isté veci dané zákonom. Ak osoba získa tajné informácie a urobí to konšpiračným spôsobom, potom sa to kvalifikuje ako špionáž. A to je presne to, čo robil. Dostával tajné, dôverné informácie a robil to tajne. Možno to urobil z nepozornosti alebo z vlastnej iniciatívy. Ak vezmeme do úvahy túto číru skutočnosť, potom táto skutočnosť kvalifikuje Evanovu činnosť ako špionáž. Táto skutočnosť bola dokázaná, keď bol pri preberaní tejto informácie prichytený pri čine. Ak by to bola nejaká pritiahnutá výhovorka, nejaký výmysel, niečo, čo nebolo dokázané, bol by to potom iný príbeh. Prichytili ho však pri čine, keď tajne získaval dôverné informácie. Čo je to teda?

Tucker: Naznačujete, že pracoval pre americkú vládu alebo NATO, alebo bol len reportérom, ktorý dostal materiál, ktorý nemal mať? To by boli v skutočnosti veľmi odlišné veci.

Putin: Neviem, pre koho pracoval. Rád by som však zopakoval, že tajné získavanie utajovaných informácií sa nazýva špionáž. A pracoval pre špeciálne služby USA alebo niektoré iné agentúry. Nemyslím si, že pracoval pre Monako, pretože Monako nemá záujem získať tieto informácie. Závisí to od  špeciálnych služieb (USA a Ruska), ako sa dohodnú. Položili sa nejaké základy. Sú ľudia, ktorí podľa nášho názoru nie sú spojení so špeciálnymi službami. Dovoľte mi povedať vám príbeh o osobe, ktorá si odpykáva trest v spojeneckej krajine USA. Táto osoba kvôli vlasteneckým náladám zlikvidovala banditu v jednom z európskych hlavných miest. Počas udalostí na Kaukaze, viete, čo robil? Nechcem to povedať, ale aj tak to urobím. Položil našich zajatých vojakov na cestu a potom im prešiel autom po hlave. Čo je to za človeka? Dá sa vôbec nazvať človekom? No našiel sa patriot, ktorý ho v jednej z európskych metropol vyradil. Či to urobil z vlastnej vôle alebo nie. To je iná otázka.

Tucker: Teda, to je úplne iné. Toto je 32-ročný novinár.

Putin: Spáchal niečo iné. Nie je len novinár. opakujem. Je to novinár, ktorý tajne získava dôverné informácie. Áno, je to iné, ale stále hovorím o iných ľuďoch, ktorí sú v podstate kontrolovaní americkými úradmi bez ohľadu na to, kde si odpykávajú trest.

Tucker: Medzi špeciálnymi službami prebieha dialóg. Toto treba riešiť pokojne, zodpovedne a profesionálne. Sú stále v kontakte, tak ich nechajte robiť svoju prácu.

Putin: Nevylučujem, že osoba, o ktorej hovoríte, pán Gershkovich, sa môže vrátiť do svojej vlasti. Ale nakoniec nemá zmysel držať ho vo väzení v Rusku. Chceme, aby sa špeciálne služby USA zamysleli nad tým, ako môžu prispieť k dosiahnutiu cieľov, ktoré naše špeciálne služby sledujú. Sme pripravení hovoriť. Navyše, rozhovory prebiehajú a existuje mnoho úspešných príkladov týchto rozhovorov korunovaných úspechom. Pravdepodobne to bude korunované úspechom. Ale musíme sa dohodnúť.

Tucker: Dúfam, že ho prepustíte na slobodu. Pán prezident, ďakujem.

Putin: Chcem tiež, aby sa konečne vrátil do vlasti. Som úplne úprimný. Ale dovoľte mi ešte raz povedať, že dialóg pokračuje. Čím verejnejšie o veciach hovoríme, tým ťažšie je ich vyriešiť. Všetko treba robiť v kľude.