Spomienky: Vladimír Dudlák

Submitted by starosta on Thu, 04/26/2018 - 12:23
Autor príspevku

Ako sa dnes pozeráte na udalosti roku 1968?

Udalosti 21. augusta 1968 aj to čo prišlo po nich bolo odrazom totalitnej moci a hegemónie Ruska ako mocnosti. Neváhali prísť so zbraňami a potlačiť demokraciu u svojich spojencov. Žiaľ štýl a metódy presadzovania ruskej politickej moci sa od tej doby veľmi nezmenili.

Vladimír Dudlák

Roky spomenuté v texte
Lokácia spomenutá v texte