12. november - Modlitba za zomrelých kňazov

Submitted by starosta on Mon, 11/12/2018 - 22:44

O Bože, Ty si pozdvihol svojich služobníkov, Otca Viliama Lacku SJ, Otca Jána Kadleca SJ a iných zomrelých jezuitov, do kňazského stavu, podľa radu Melchizedechovho, dajúc im schopnosť obetovať Ti Večnú obeť, priniesť Telo a Krv Tvojho Syna na oltár a dať rozhrešenie, v Tvojom Mene, ľuďom pri sviatosti Zmierenia.

Prosím Ťa, odmeň ich vieru, odpusti im ich poklesky a prijmi ich do svojej Božej Prítomnosti, ako večnú odmenu za ich prácu. O to Ťa prosím v mene Ježiša Krista, nášho Pána.

Amen