7. november

Submitted by starosta on Tue, 11/06/2018 - 22:02
Ruzenka

Najláskavejší Otec, do Tvojich rúk Ti odovzdávam moju zomrelú manželku. Napĺňa ma neochvejná nádej, že aj ona vstane zmŕtvych v Posledný Deň spolu s tými, ktorí zomreli v Kristovi. Ďakujem Ti za všetky dobrá, ktoré si nám doprial počas  spoločného pozemského života.

Otče, vo svojom veľkom Milosrdenstve, príjmi moju modlitbu, aby sa otvorila Brána Raja pre Tvoju služobnicu. Čo sa mňa týka, nech aj ja príjmem Tvoje požehnanie a nech ma potešujú Slová Viery pokiaľ nepríde chvíľa stretnutia s Kristom a budeme zjednotení s Tebou a so všetkými našimi najbližšími, ktorí nás predišli do Večnosti.

Amen