10. november - Modlitba k Božskému Srdcu Ježišovmu

Submitted by starosta on Mon, 11/12/2018 - 22:38

Môj dobrý Bože, zasväcujem a obetujem k Tvojej Sláve každú myšlienku, slovo, skutok, každú bolesť a utrpenie, tep svojho srdca a vnemy mojich zmyslov, a to nie iba v tento deň, ale počas všetkých dní svojho života. Obetujem Ti ich s posvätnej jednote so životom, utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním Ježiša Krista, v jednote so všetkými svätými omšami v minulosti, prítomnosti i v budúcnosti naprieč celým kresťanstvom zjednoteným na Zemi.

Obetujem Ti ich na úmysel Božského Srdca Ježišovho a na zmiernenie utrpenia duší v očistci.

Amen