8. november

Submitted by starosta on Wed, 11/07/2018 - 22:41
kristus

 

Otče, Boh všetkej útechy, vo svojej nekončiacej láske a milosrdenstve voči nám, Ty dokážeš premeniť temnotu smrti na úsvit Nového Života. V mene Tvojho Syna, Ježiša Krista, prosíme Ťa, vysloboď trpiace duše z Očistca, najmä tie, za ktoré Ťa teraz prosím (spomeň si na všetkých, za ktorých prosíš).

Príjmi ich do svojho náručia a počehnaj ich večným Svetlom a Pokojom. Nech povstanú k Večnému Životu spolu so všetkými Tvojími svätými v sláve Vzkriesenia. Prosíme Ťa o to v mene Krista nášho Pána.

Amen