2. november - Deň všetkých zomrelých - dušičiek

Submitted by starosta on Thu, 11/01/2018 - 23:27
vysvieteny cintorin

 

Ježiš, drahý Spasiteľ, v tento deň si v modlitbách spomíname na všetkých našich blízkych, ktorí nás predišli do večnosti. Prosíme Ťa, udeľ im útechu a nádej a nech odpočívajú v pokoji vo vedomí, že budú večne spočívať v Božom objatí.

Ďakujeme Ti, Pane, za všetky krásne spomienky a za čas, ktorý si nám doprial spoločne prežiť.

Prosíme Ťa, na ich príhovor, prehĺb našu vieru, posilni našu nádej a daj vzrast našej láske, aby sme aj my, rovnako ako oni, mohli raz stáť v láske pred Tvojou tvárou a byť pripravení vstúpiť do Tvojho Božieho Kráľovstva.

Amen.