14. november

Submitted by starosta on Tue, 11/13/2018 - 22:16
Arch Michael

 

Pán Ježiš Kristus, Kráľ Slávy, zachráň duše zomrelých veriacich z hlbokej priepasti, z utrpenia pekla, zachráň ich z levovej tlamy, aby ich nepohltilo peklo, aby nepadli do temnoty.

Nech ich Tvoj Archanjel Michael privedie do Svetla Tvojej nekonečnej Prítomnosti.

Amen