13. november

Submitted by starosta on Mon, 11/12/2018 - 22:46

Bože, prosím, navždy pamätaj na mojich najdrahších (moju ženu, rodičov, nenarodené deti, na moju vnučku,...), ktorí odišli na Večný odpočinok. Nech sa zjednotia s Tým, kto je Večný Život. Nech krása ich života naveky žiari a nech môj život je oslavou ich pamiatky.

Amen