5. november - Modlitba za Mŕtvych a za Živých

Submitted by starosta on Mon, 11/05/2018 - 13:00
hopes

Vrátili sme Ti ich, Pane, Tebe, ktorý si nám ich prvý dal. A teda ako si ich Ty nestratil, keď si nám ich dal, rovnamy my ich nestrácame, keď Ti ich my vraciame.

Ty dávaš nie tak ako dáva svet, Milovník našich duší. Pretože to, čo je Tvoje, je aj naše, pretože my Ti patríme. Život je nekončiaci, pretože Láska je nesmrteľná. a hranice tohto pozemského smrteľného života nie sú ničím iným, iba horizontom, a horizont nie je ničím iným iba ohraničujúcim limitom nášho pozemského zraku. 

Pozdvihni nás, mocný Syn Boží, aby sme mohli vidieť ďalej. Posilni nás vo Viere, aby sme mohli vidieť za Horizont. 

A pokiaľ Ty pripravuješ pre nás miesto, ako si sľúbil, priprav aj nás pre toto šťastné miesto, aby sme aj my mohli navždy byť tam, kde si ty, a to spolu s tými, ktorých máme najradšej.

Amen