11. november - "Remembrance Day"

Submitted by starosta on Mon, 11/12/2018 - 22:41

O, Bože, v Tvojom Milosrdenstve odpočívajú zomrelí veriaci. Pohliadni láskavo na zomrelých veteránov, ktorí obetovali svoje životy v službe svojej vlasti.

Daj, aby sa prostredníctvom utrpenia, smrti a zmŕtvyvstania Tvojho Syna mohli naveky radovať v Tvojom Nebeskom Kráľovstve spolu so všetkými svätými.

Prosíme Ťa o to v mene Krista, nášho Pána.

Amen