6. november

Submitted by starosta on Tue, 11/06/2018 - 21:35
Mother teresa

 

Môj Bože, odporúčam Ti duše všetkých mojich príbuzných, mojich dobrodincov, mojich priateľov aj mojich nepriateľov a všetkých tých, ktorí sú v Očistci kvôli mne.

Odporúčam Ti hlásateľov Evanjelia, duchovné osoby a kňazov, najmä tých, ktorí sa starali o moju dušu.

Odporúčam Ti duše tých zomrelých, ktorí sa zasvätili Umučeniu nášho Pána, Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti, Blahoslavenej Panne Márii, duše tých, ktorí sú opustení, duše, ktoré najviac trpia, a tie, ktoré sú najbližšie k Bráne Nebeského Kráľovstva.

Amen.