19.november

Submitted by starosta on Mon, 11/19/2018 - 22:00

Bože, náš Otec, Tvojou mocou sme sa narodili, Tvoja všemohúcnosť nás sprevádza životom a na Tvoj príkaz sa opäť meníme na prach.

Pane, tí, ktorí zomreli sú stále živí v Tvojej prítomnosti, ich život sa zmenil, ale neskončil. Modlím sa, plný nádeje, za všetkých zomrelých v mojej rodine, za príbuzných a priateľov a za všetkých tých zomrelých, ktorí sú známi iba Tebe.

Spolu s Kristom, ktorý zomrel, ale žije, nech sa tešia v Tvojom Kráľovstve, kde nieto sĺz. Zjednoť nás opäť v jednej rodine, aby sme Ti mohli spoločne spievať pieseň chvály na veky vekov.

Amen