3. november

Submitted by starosta on Fri, 11/02/2018 - 21:29
Na Národnom cintoríne v Martine.jpg

 

Ó, láskavé Srdce Ježišovo, neustále prítomné v Oltárnej Sviatosti, neustále spaľované horiacou Láskou k úbohým dušiam v Očistci, zmiluj sa nad nimi.

Nebuď prísny, drahý Ježiš, vo svojom súde, nechaj niekoľko kvapiek svojej drahej Krvi kvapnúť na zožierajúci plameň.

A, Milosrdný Spasiteľ, pošli svojich anjelov, aby trpiace duše previedli na miesto odpočinku, svetla a pokoja.

Amen