20. november

Submitted by starosta on Mon, 11/19/2018 - 22:10

Mária, Kráľovná anjelov, zľutuj sa nad svojimi trpiacimi deťmi v očistci. Pošli im na pomoc zástup anjelov. Ó slávni archanjeli, sv.Michal, sv.Gabriel a sv. Rafael, vy Serafíni a Cherubíni, vy Nebeské Chóry Trónov, vy Čnosti, Mocnosti a Panstvá, vy anjeli a archanjeli. Úpenlivo sa modlím,  v mene Boha, Krista a Jeho presvätej Matky, choďte bez meškania a pomôžte mojim bratom a sestrám v Očistci, ktorí tak veľmi trpia. Potešte ich a priveďte ich do Slávy Nebeského Kráľovstva.

Amen